PÄIVÄN VINKKI: Katso lyhyt dokkari valokuvataiteilija Sanna Kanniston lintukuvien synnystä Hangon lintuasemalla.

Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taidekokonaisuus

Elina Förstin maalaus ”Vistiahon lato Kiiskiseltä”. Kuva: Sami Pulkkinen.

Vaasan keskussairaalan H-rakennukseen on toteutettu taidetta niin kutsutulla prosenttiperiaatteella ilahduttamaan sairaalan asiakkaiden kuten myös siellä työskentelevien arkea. H-rakennuksen taide koostuu sairaalaa varten tehdyistä tilausteoksista sekä deponoidusta taiteesta. Lisäksi valokuvia hyvinvointialueen kunnista on toteutettu erilaisiin pintoihin kuvatulosteiden avulla.

Taidehankkeen teokset

Taidehankkeen tavoitteet

Taideohjelmaa laadittaessa H-rakennuksen taiteelle asetettiin seuraavat tavoitteet:

1. Taide luo kiintopisteitä, ohjaa kulkua ja helpottaa orientoitumista sekä liikkumista sairaalan sisällä muodostaen selkeitä kokonaisuuksia.

2. Taidetta tuodaan kohtiin, joissa pysähdytään tai joudutaan odottamaan välillä pitkiäkin aikoja. Tavoitteena on, että taide tarjoaa elämyksiä tunnetasolla ja antaa aiheita ympäristön ja elämän tarkastelemiseen monista erilaista näkökulmista.

3. Taide lisää pidempiaikaisesti sairaalaan ja vuodelepoon joutuvien viihtymistä ja tuo toipumista edistävän esteettisen ja ajatuksia herättävän ulottuvuuden.

4. Taide, arkkitehtuuri ja sairaalan korkeatasoinen toiminta rakentavat yhdessä imagoa nykyaikaisesta sairaalasta, joka ottaa potilaat, henkilökunnan ja vierailijat huomioon kokonaisuutena ja edistää siten toipumista. Taide lisää turvallisuuden tunnetta, viestii toiminnan korkeasta tasosta ja sairaalan kaikkia käyttäjiä kohtaan tunnetusta arvostuksesta.

Näihin tavoitteisiin on pyritty taidehankinnoilla vastaamaan. Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taiteen selkärangan muodostavat neljä tilausteoskokonaisuutta, jotka ovat sisäänkäynnin pääteos ”Exuvia”, hissiaulojen taidekokonaisuus kolmelta eri taiteilijalta, psykiatrian ulkoilutiloihin sijoittuva teoskokonaisuus ”Puu” ja valittuihin kolmeen odotustilaan sijoittuvat teokset. Niiden lisäksi ravintolaan ja päiväsaleihin sekä henkilökunnan taukohuoneisiin on tuotu taidetta deponoituna Pekka Lindin teoskokoelmasta. Yksittäisten taideteosten ohella sairaalan käyttäjien arkeen on tuotu orientoitumista helpottavia yksityiskohtia valokuvatapettien ja valokuvataulujen avulla. 

Kuvat: Sami Pulkkinen

Pohjanmaan rannikko -teema

Temaattisesti sairaalan taidekokonaisuus tukee Pohjanmaan rannikko -teemaa, joka koko uudelle sairaalle on myös arkkitehtuurisuunnittelun kautta annettu. Teema jakautuu kerroksissa alateemoiksi, jotka ovat satama (00 ja 0-kerros), laguunit (1. – 3. kerros), ranta (4. – 6. kerros) ja meri (7.- 8. kerrokset). Pohjanmaan rannikko -teema näkyykin useissa sairaalan teoksissa.  

Taidehankkeen tavoitteena oli alusta alkaen tehdä taiteilijavalinnat mahdollisimman avoimesti ja niin, että kaikilla taiteilijoilla on yhtäläinen mahdollisuus tarjoutua taiteen toteuttajaksi.  Alkuvuodesta 2021 toteutettu avoin portfoliohaku kiinnosti taiteilijoita laajasti ja portfolioita saatiin yhteensä 225 kappaletta. 

Myös valokuvatapettien ja valokuvataulujen kuvat haettiin avoimen valokuvahaun kautta. Alkuvuodesta 2021 käynnissä olleen avoimen valokuvahaun kautta saatiin yhteensä lähes 1000 valokuvaa. Näiden joukosta on valittu 33 valokuvaa – vähintään yksi kaikista kuntayhtymän kunnista. Osa valokuvista on toteutettu sairaalan seinille valokuvatapetteina ja osa suurina valokuvatauluina. Lisäksi sairaalan seiniltä löytyy valikoiduissa kohdista valokuvaaja Tero Makkosen luontoaiheisia kuvatulosteita.  

Taidehankkeen työryhmä

Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taiteesta ja taiteilijavalinnoista on vastannut taidetyöryhmä, johon kuuluvat taidetyöryhmän puheenjohtaja Monica Siren-Aura, Pohjanmaan hyvinvointialueen tekninen johtaja Ulf Stenbacka, hallintojohtaja Juha Post (vuoden 2021 loppuun asti), suunnitteluinsinööri Sanna Ahola ja Arkkitehdit Kontukosken arkkitehti Elina Salakari. Taiteen asiantuntijuutta edustavat taidetyöryhmään nimetty Vaasan Taiteilijaseuran edustaja Aki Koskinen sekä hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer Oy ja erityisesti hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Heini Orell. Lisäksi sairaalan pääteoksen valinnan osalta hankkeessa toimi taiteellisena asiantuntijana Suomen Taiteilijaseuran nimeämä taiteilijajäsen Sanni Seppo. Myös sairaalan henkilöstölle on annettu mahdollisuus kommentoida sairaalaan tulevaa taidetta taideohjelman laatimisen yhteydessä koko henkilöstölle suunnatun kyselyn muodossa sekä eri toimiryhmille suunnattujen henkilökohtaisten esittelyjen avulla. Henkilöstö on saanut myös valita omiin taukotiloihin tulevat teokset.

Sairaalan avauduttua sen mittava taidekokoelma pääsee julkisesti ihailtavaksi. 

”Olen varma, että jokainen löytää H-talosta itselleen mieluisen teoksen” toteaa sairaalan tekninen johtaja Ulf Stenbacka. 

1 -arvostelu kohteelle "Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taidekokonaisuus"

  1. Mikko T

    Kiva ettei tarvitse itse mennä hoidettavaksi Vaasaan. Olen Helsinkiläinen taiteenystävä.

Kuuntele esittely

suomeksi
ruotsiksi
englanniksi