DAGENS TIPS: Se en kort dokumentär av fotokonstnären Sanna Kannisto om skapandet av fågelfoton på Hangö fågelstation.

SE

Konstsamlingen i Vasa centralsjukhus H-byggnad

Elina Försts målning "Vistiahon lato Kiiskiseltä". Foto: Sami Pulkkinen.

I Vasa centralsjukhus hus H har konst anförskaffats med den så kallade procentprincipen för att glädja vardagen för såväl sjukhusets kunder som för dem som arbetar där. Konsten i H-huset består av beställningsverk skapade av olika kända finska konstnärer. Dessutom har fotografier av välfärdsområdets kommuner placerats på olika ställen i sjukhuset.

Konstprojektets verk

Målsättningen för konstprojektet

När konstprogrammet skapades sattes följande målsättning upp för projektet i H-byggnaden:

1. Konsten skapar fasta punkter, styr flödet och underlättar orientering och rörelse inom sjukhuset och bildar tydliga helheter.

2. Konst placeras på platser där man stannar eller där man måste vänta längre stunder. Avsikten är att konsten erbjuder upplevelser på ett känslomässigt plan och ger anledning till att granska miljön och betrakta det ur många olika perspektiv.

3. Konst ökar på välmåendet för dem som måste stanna på sjukhuset en längre tid. Den återger en estetisk och tanke inspirerande dimension som främjar återhämtning.

4. Konst, arkitektur och sjukhusets verksamhet bygger tillsammans en bild av ett modernt sjukhus som tar hänsyn till patienter, personal och besökare som en helhet och underlättar tillfrisknandet. Konst ökar känslan av trygghet, främjar hög aktivitetsnivå och ökar uppskattningen gentemot sjukhuset.

Dessa mål har vi försökt möta med konstförvärv. Stommen i konsten i Vasa centralsjukhus H-byggnad utgörs av fyra beställningskonstverk, som är huvudverket vid entrén ?Exuvia?, en konstensemble av hisslobbyer av tre olika konstnärer, en ensemble av verk placerade i psykiatrins utomhusutrymmen ?Trä? och verken placerade i de tre utvalda väntrummen. Utöver dem har konst deponerats i restaurang och vardagsrum samt i personalens pausrum Ur Pekka Lindis verksamling. Förutom enskilda konstverk har detaljer som underlättar orienteringen tagits in i vardagen för sjukhusets användare med hjälp av tapeter och fototavlor. 

Foton: Sami Pulkkinen

"Österbottens kust" tema

Tematiskt stödjer sjukhusets konstsamling Österbottens kust tema, som också betonar hela det nya sjukhuset genom den arkitektoniska uppläggningen. Det finns olika teman i olika delar av sjukhuset, Temat hamnen (00 och 0-våningen),temat laguner (1:a - 3:e våningen), temat stranden (4:e - 6:e våningen) och temat havet (7:e - 8:e våningen). Österbottens kust syns avbildat i flera av konstverken.  

Konstnärsvalen till projektet skulle från början göras på ett så transparent sätt. Vi ville att ge så många konstnärer som möjligt möjligheten att erbjuda sina verk till projektet. Ansökningsfasen som genomfördes i början av 2021 lockade ett brett utbud av konstnärer och totalt togs 225 ansökningar emot. 

Även olika bilder på väggmålningar och fototavlor granskades av arbetsgruppen under processen. Totalt har nästan 1 000 bilder genomgåtts i antagning som pågick i början av 2021. Bland materialet har 33 bilder valts ut, minst en från kommunförbundets alla kommuner. Några av bilderna har avbildats på sjukhusets väggar i form av fototapeter och några som stora fototavlor. Dessutom kan man på utvalda platser på sjukhusets väggar hitta fotografier med naturtema av fotografen Tero Makkonen.  

Arbetsgruppen för konstprojektet

Konstarbetet i Vasa centralsjukhus H-hus och urvalet av konstnärer har svarat för konstverket, där ordföranden för konstarbetsgruppen Monica Siren-Aura, den tekniska chefen för Österbottens välfärdsregion Ulf Stenbacka ingår, administrativ direktör Juha Post (till slutet av 2021), designingenjören Sanna Ahola och arkitekten Elina Salakari på Arkkitehdit Kontukoski. Konstexpertis representeras av Aki Koskinen, representant för Vasa Konstnärsförbund utsedd till konstarbetsgruppen, och projektets konstsamordnare Frei Zimmer Oy och särskilt Heini Orell, som arbetar som projektets konstkoordinator. När det gäller valet av sjukhusets huvudverk har dessutom Sanni Seppo, en konstnärsmedlem nominerad av Finlands Konstnärsförbund, fungerat som konstnärlig expert i projektet. Sjukhusets personal har även fått möjlighet att kommentera konsten som kommer till sjukhuset i samband med utarbetandet av konstprogrammet i form av en enkätundersökning riktad till hela personalen och genom personliga presentationer riktade till olika funktionsgrupper. Personalen har även fått välja de verk som ska finnas i deras egna rasterum.

Efter öppnandet av sjukhuset kan dess omfattande konstsamling beundras offentligt. 

"Jag är säker på att alla kommer att hitta en bit konst de gillar i H-huset", konstaterar sjukhusets tekniska chef Ulf Stenbacka. konstaterar Ulf Stenbacka, sjukhusets tekniska chef. 

1 recension för “Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taidekokonaisuus

  1. Mikko T

    Det är skönt att man inte behöver åka till Vasa för att bli behandlad själv. Jag är en konstälskare från Helsingfors.

Lyssna på presentationen

på finska
på svenska
På engelska