DAGENS TIPS: Se en kort dokumentär av fotokonstnären Sanna Kannisto om skapandet av fågelfoton på Hangö fågelstation.

SE

Laguuni, Maa Hoaia och Kaisliko - samling av verk

Bildkonstnär Janna Syvänoja

Bildkonstnären Janna Syvänojas konstverk till Vasa centralsjukhus H-byggnad består av verken Lagunen, Landet höjer sig och I vassen. Syvänoja har hämtat materialet till arbetet från stränderna. För henne är själva materialet en viktig innehållsmässig och visuell utgångspunkt. Det ursprungliga materialet, bekanta för alla, finns kvar i verken och påminner om dess ursprung.

Janna Syvänoja jobbar mångsidigt inom konst

Janna Syvänoja är en konstnär från Helsingfors som arbetar mångsidigt inom bildkonst. Hon gör konstverk i olika skalor, collage, skulpturer, textilkonst, smyckeskonst och installationer. Som material till sina verk har hon använt bland annat telefonböcker, ordböcker, tidningar och annat gammalt papper, hästhår, fågelfjädrar, björkbark och gamla glasögonlinser.

Foton: Sami Pulkkinen

Skapandet av verket

Del av en serie verk Laguner består av fem mindre delar. Konstverken är placerade på väggen i korridoren med start från hisslobbyn på första våningen. Den turkosa färgen på väggen fungerar som bakgrund till arbetet och stod som grunden för idén. Verkets formspråk har inspirerats av laguner som uppstår vid Vasa kust på grund av landhöjningen. Materialet i konstverket är bitar av vattenpolerat glas som samlats in från havets stränder. Verket symboliserar havet, strändernas former, blänkandet och rörelsen i vattnet, alger, stenar, is och snö.

Verket Landet höjer sig är placerat på väggen bredvid hisslobbyn på 2. våningen. Verket är inuti ett slutet vitrin, placerat på en blå vägg, så att färgen på väggen som syns genom vitrinet är en del av konstverket. Tanken med konstverket är att beskriva förändringen som sker i Vasa kust på grund av landhöjning. Konstverket består av växtblad som samlats in vid kusten. Materialet består till stor del av Skärppa, som också är känd som en gammal medicinväxt. Motivet för bilden är den böljande vattenytan som gradvis övergår i mark och växtlighet. Konstverket I vassen är placerat på väggen i korridoren med start från hisslobbyn på 3:e våningen och är inuti ett vitrin, precis som Marken stiger-verket. 

Bilder av arbetsprocessen.

Verket I Vassen är placerat på en grön vägg, och även i detta arbete förenar väggens färg som en del av helheten. “I vassen” -verket är gjort av sjöfågelfjädrar som samlats in från stränderna. De är uppsatta i ett rytmiskt vertikalt plan och bildar en vibrerande yta som förändras när man rör sig i rummet. Vassens invånare, fåglarna och vassens vertikala svajande atmosfär är närvarande samtidigt. I Vassen -arbete är gjorda av fjädrar av sjöfåglar som samlats in från stränderna. När de är fixerade i ett rytmiskt vertikalt läge bildar de en vibrerande yta som förändras när de rör sig i rummet. Vassens invånare, fåglarna och vassens vertikala svajande atmosfär är närvarande samtidigt.

Jag hoppas att konstverken väcker gamla minnen bland åskådarna. Huvudtanken i serien är den unika naturen på Vasa kust. Landen stiger, kustlinjen skiftar och landskapet lever i ständig förändring.

Lyssna på presentationen

på finska
på svenska
På engelska