DAGENS TIPS: Se en kort dokumentär av fotokonstnären Sanna Kannisto om skapandet av fågelfoton på Hangö fågelstation.

SE

Turkost flöde -konstverk

Bildkonstnär Terhi Ekebom

Konstnären Terhi Ekeboms konstverk Turkost flöde (Turkoosi virtaus) i Vasa centralsjukhus, H-byggnad innehåller åtta väggmålningar med havstema. Serien skildrar vatten som en mild och stödjande, turkos viloplats, som är i rörelse. Konstverkets upplägg följer besökares rörelse i utrymmet.

Terhi Ekebom skildrar iakttagelser, berättelser och upplevelser i sina verk

Jag är illustratör och bildkonstnär från Helsingfors, jag gör även tecknade serier och väggmålningar. 

Jag är intresserad av narrativ och visualitet i mitt arbete. Jag vill utforska och förmedla iakttagelser, berättelser och upplevelser i mina verk. Jag gillar att skapa verk både i liten och intim storlek, till exempel för böcker, och för större utrymmen som vattentorn och fasader på hus. 

Foto: Sami Pulkkinen

Skapandet av verket Turkost flöde

Verken i det turkosa flödet är målade direkt på väggen på 7:e och 8:e våningen. Det har lagts stor vikt på konstverkens konkreta tillverkning med betoning på besökarens säkerhet. Verken kan inte tas bort från väggen. Konstverken skall förmedla välmående och medföra en bra känsla. 

Det förutsattes att verken skulle vara lugnande, återge en god stämning och skildra havsteman. Jag började fundera på temat genom rörelse och flyt. I min skiss finns det mycket bärande, stödjande vatten, i vars flyt olika organismer rör sig i samma riktning som människorna som använder lokalerna. Jag ville ta in många former ur naturen i sjukhusmiljön. Bildvärlden har ett genomgående havs tema, förutom i lekrummet, där jag skildrar fåglar som sitter i trän eller flyger över moln. Konsten är utplacerad så att det styr besökaren i samma riktningen som konsten i utrymmet. Den symboliserar tillväxt, förändring och livets cykel. Återkommande teman är näckrosor, olika vattenväxter, segelbåtar, fåglar och fiskar.

Arbetet började skissartat. Som utgångspunkt hade jag välmående, lugnande färger och olika havsteman. Jag lyssnade på de erfarenheter och de önskemål som arbetsgruppen tog fram och slog ihop det till en helhet. Jag började skissa hösten 2021 och presenterade arbeten våren 2022. Målningsarbetet på sjukhuset pågick mellan maj och juli 2022.

Att arbetet var så tidskrävande överraskade mig, även om jag har gjort mycket liknande arbeten. Att kartlägga stora ytor och utrymmen tar tid. Det är också viktigt att anamma känslan av utrymmet som verket placeras i och, trots skissen, låta konsten finna sin form samtidigt som man arbetar. Verken slutförs innan andra element, som möbler, placeras ut. Den slutliga kompositionen kommer att vara en överraskning för mig.

Att förverkliga arbetet på sjukhuset var särskilt meningsfullt, eftersom man på sjukhuset upplever saker som har en dramatisk effekt på livet. Jag hoppas att verken ger tröst till sjukhusets besökare och piggar upp utrymmet. Tiden på sjukhuset kan vara full av oro och ensamhet. Även anhöriga och personal behöver repa sig. Jag hoppas att åskådarna får känslan att konsten är skapad med kärlek.

Lyssna på presentationen

på finska
på svenska
På engelska