DAGENS TIPS: Se en kort dokumentär av fotokonstnären Sanna Kannisto om skapandet av fågelfoton på Hangö fågelstation.

SE

Suistamo kyrka

Kyrka

Den ortodoxa kyrkan St Nicholas of the Estuary ligger i det överlämnade Karelen. Det var huvudkyrkan i den tidigare Suistamo ortodoxa församlingen. Kyrkan invigdes den 17 maj 1844 och har ritats av Carl Ludvig Engel.                         

Projektet att bygga Suistamos S:t Nikolaos kyrka startade 1828, när Suistamos präst Feodot Lvov skrev till Finlands Andliga Styrelse om det förfallna tillståndet för Suistamos kyrkor. Finlands andliga regering beordrade att ett offentligt möte skulle hållas i Suistamo angående byggandet av en kyrka. Kyrkan hade också gett tillstånd att bygga kyrkan 1831, och byggnadsritningarna över kyrkan hade upprättats i Intendantens kontor. Byggnadsarbetet kunde dock inte påbörjas, eftersom ritningarna av kyrkan gick förlorade.

Kyrkans längd var 34 m, bredden 20 m vid mitten av korset och 10 m vid kroppen.

År 1834 antog man att originalritningarna hade legat kvar i den tidigare kyrkvärdens ägo, men två år senare skrev landshövdingen i Viborgs län att ritningarna och kostnadsuppskattningen hade legat kvar på Metropolitan of St. Petersburg. Guvernören fick de nya ritningarna från intendantens kontor och senaten godkände de nya ritningarna 1837.

Carl Ludvig Engel har ansetts som kyrkans formgivare. Originalritningarna är inte bevarade och endast ritningarnas koncept finns i byggstyrelsens arkiv, som visar att ritningarna och arbetskostnadsuppskattningen är daterad 23.1.1830 och firmatecknare är CL Engel. I botten av konceptet finns också autografen till arkitekten AF Granstedt. I slutet av källhänvisningarna till memoarboken utgiven av Suistamo Pitäjäseura 1955 finns ett tillägg där det står att ?yrkesmän?, inklusive chefen som gick i pension från byggstyrelsen, har uppgett att ritningarna är upprättade och presenterade. till Engel av arkitekten Anders Fredrik Granstedt. Engel, som chef för Intendents kansli, har godkänt och bekräftat dem med sin underskrift. Författaren till de ursprungliga ritningarna var alltså mest uppenbart arkitekten Granstedt.

Kyrkan var i form av ett kors. I västra ändan fanns ett klockstapel, vars nedre del inte var markerad med några fönster i ritningarna. Den färdiga kyrkan hade dock ett falskt fönster på både södra och norra sidan. I den centrala delen av tornet på södra, norra och västra sidorna fanns ett halvcirkelformat fönster med galler. Vid klockstapeln omgavs tornet av en takfot. De klockringande öppningarna som slutade i valvet var öppna och försedda med räcken med dekorativa profilerade balustrader. Tornets böjda åttakantiga tak slutade i ett kors.

Källor: Multimediaprogrammet The Story of Golden Domes, Iisalmi Evakkokeskus. Suistamo Parishs historia, M. Rajamo, Suistamo Parish (1944)

Lämna en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *